Khamis, 11 Mac 2010

RPH MINGGU 8 HINGGA 10

MINGGU KE 8 (22-26 FEBRUAri 2010)

BAHASA MELAYU

ISNIN : 22 FEBRUARI 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 3M dan 3L
Tarikh; 22.02.2010
Tempoh : 70 minit
Tajuk : TATABAHASA : Kata Kerja
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan jenis-jenis kata kerja
2. menyatakan jenis-jenis kata kerja.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan dan bersoal jawab tentang kata kerja
2. Membuat latihan dalam buku tatabahasa
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Tulis
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 22.02.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Tatabahasa – KATA GANTI NAMA DIRI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan jenis-jenis kata ganti nama diri yang perlu dipelajari
2. membina ayat dari kata ganti nama diri yang diberi
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.3
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang jenis-jenis kata ganti nama diri
2. Nota tentang jenis-jenis kata ganti nama diri yang digunakan dalam ayat-ayat
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.


SELASA – 23 FEBRUARI 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 3L
Tarikh : 23.02.2010 (SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : PENULISAN : Karangan Berpandukan Graf
“Kepentingan Kitar Semula”dan “ Pendermaan Organ”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan berpandukan graf
2. menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 120 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja Pelangi m/s 72
Catatan : Pelajar manyalin satu sample soalan dan satu latihan
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 23.02.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Tatabahasa – KATA GANTI NAMA DIRI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan jenis-jenis kata ganti nama diri yang perlu dipelajari
2. membina ayat dari kata ganti nama diri yang diberi
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.3
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang jenis-jenis kata ganti nama diri
2. Nota tentang jenis-jenis kata ganti nama diri yang digunakan dalam ayat-ayat
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 1B
Tarikh : 23.02.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan Berpandu – FAEDAH-FAEDAH MENYERTAI UNIT BERUNIFORM
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang karangan berpandu, berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan
2. menyatakan dengan jelas, laras bahasa yang digunakan semasa mengarang karangan berpandu yang telah diberikan.
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis – karangan berpandu
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

RABU – 24 FEBRUARI 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 3M
Tarikh : 24.02.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : PENULISAN : Karangan Berpandukan Graf
“Kepentingan Kitar Semula”dan “ Pendermaan Organ”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan berpandukan graf
2. menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 120 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja Pelangi m/s 72
Catatan : Pelajar manyalin satu sample soalan dan satu latihan
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 1I
Tarikh : 24.02.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan Berpandu – FAEDAH-FAEDAH MENYERTAI UNIT BERUNIFORM
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang karangan berpandu, berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan
2. menyatakan dengan jelas, laras bahasa yang digunakan semasa mengarang karangan berpandu yang telah diberikan.
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis – karangan berpandu
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

KHAMIS – 25 FEBRUARI 2010 - KOMSAS

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3L
Tarikh : 25.02.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KOMSAS : Sinopsis dalam novel Ekspedisi
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh sinopsis dalam novel
2. mencatat nota sinopsis dan menyatakan contoh yang diberikan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 2.0
Fokus Sampingan : 2.3
Aktiviti :
1. menyenaraikan 3 sinopsis dalam novel yang diberikan
2. menghuraikan sinopsis dan contoh yang menunjukkan latar masa, masyarakat dan tempat.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks Ekspedisi
Catatan : Pelajar diminta menyalin contoh dalam buku masing-masing sebagai rujukan.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KOMSAS
Tingkatan : 1I
Tarikh : 24.02.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Kajian teks – ISTANA MENANTI (Bab 5 dan 6)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menceritakan semula isi kandungan teks istana menanti yang telah dibaca
2. menyatakan dengan jelas, watak-watak yang terdapat dalam teks yang telah dibaca
Aktiviti :
1. Membuat sinopsis cerita - teks
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.JUMAAT – 26 FEBRUARI 2010

SAMBUTAN MAULIDUR-RASUL
MINGGU KE 7 (01MAC - 05 MAC 2010)

BAHASA MELAYU

ISNIN - 01 MAC 2010

MATAPELAJARAN: BAHASA MALAYSIA
KELAS : 3M dan 3L
TARIKH : 01.03.2010 ( ISNIN )
OBJEKTIF : Pada akhir peperiksaan, pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan lancar
AKTIVITI : UJIAN PRA1: PMR NEGERI SARAWAK (PROGRAM MaCS FASA II)
SUBJEK UJIAN: BAHASA MELAYU 1 /BAHASA MELAYU 2/SEJARAH
BBM : Kertas Ujian
REFLEKSI : Peperiksaan berjalan dengan lancar

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 02.03.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – KATA GANTI NAMA DIRI TANYA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya
2. menggunakan tatabahasa yang betul.
3. menggabungkan perkataan-perkataan yang diberi menggunakan kata ganti nama diri Tanya yang betul dan tepat
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

SELASA – 02 MAC 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3L
Tarikh : 02.03.2010 (SELASA )
OBJEKTIF : Pada akhir peperiksaan, pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan lancar
AKTIVITI : UJIAN PRA1: PMR NEGERI SARAWAK (PROGRAM MaCS FASA ii)
SUBJEK UJIAN: B.Inggeris I / B.Inggeris II / Geografi
BBM : Kertas Ujian
REFLEKSI : Peperiksaan berjalan dengan lancar

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA – TATABAHASA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 02.03.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – KATA GANTI NAMA DIRI TANYA
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya
2. menggunakan tatabahasa yang betul.
3. menggabungkan perkataan-perkataan yang diberi menggunakan kata ganti nama diri Tanya yang betul dan tepat
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama diri tanya yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

RABU – 3 MAC 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M
Tarikh : 03.03.2010 ( RABU )
OBJEKTIF : Pada akhir peperiksaan, pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan lancar
AKTIVITI : UJIAN PRA1: PMR NEGERI SARAWAK (PROGRAM MaCS FASA ii)
SUBJEK UJIAN: Science 1 / Science 2 / Kemahiran Hidup
BBM : Kertas Ujian
REFLEKSI : Peperiksaan berjalan dengan lancar

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 1B
Tarikh : 03.03.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN – Perbincangan (Pro dan kontra)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. Membincangkan 3 isi penting untuk mengarang karangan jenis perbincangan
2. Menyenaraikan fakta pro dan kontra tajuk karangan perbincangan yang diberikan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama/penting berdasarkan tajuk karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KARANGAN
Tingkatan : 1I
Tarikh : 03.03.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN – Perbincangan (Pro dan kontra)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting untuk mengarang karangan jenis perbincangan
2. Menyenaraikan fakta pro dan kontra tajuk karangan perbincangan yang diberikan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama/penting berdasarkan tajuk karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.
.

KHAMIS – 04 MAC 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3L
Tarikh : 04.03.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
OBJEKTIF : Pada akhir peperiksaan, pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan lancar
AKTIVITI : UJIAN PRA1: PMR NEGERI SARAWAK (PROGRAM MaCS FASA ii)
SUBJEK UJIAN: Mathematik 1 & 2 / Bahasa Cina / Bahasa Iban
BBM : Kertas Ujian
REFLEKSI : Peperiksaan berjalan dengan lancar

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KOMSAS
Tingkatan : 1I
Tarikh : 04.03.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Novel Istana Menanti – Bab 7 dan 8
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan watak-watak novel Istana Menanti seperti watak utama/sampingan
2. Menyatakan peranan watak yang terdapat dalam novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang watak dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Istana Menanti )
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

JUMAAT – 05 MAC 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M
Tarikh : 05.03.2010 ( JUMAAT )
OBJEKTIF : Pada akhir peperiksaan, pelajar dapat menduduki peperiksaan dengan lancar
AKTIVITI : UJIAN PRA1: PMR NEGERI SARAWAK (PROGRAM MaCS FASA ii)
SUBJEK UJIAN: Science 1 / Science 2 / Kemahiran Hidup
BBM : Kertas Ujian
REFLEKSI : Peperiksaan berjalan dengan lancar

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KOMSAS
Tingkatan : 1I
Tarikh : 05.03.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Novel Istana Menanti – Bab 7 dan 8
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan watak-watak novel Istana Menanti seperti watak utama/sampingan
2. Menyatakan peranan watak yang terdapat dalam novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang watak dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Istana Menanti )
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.


MINGGU KE 10 (08-12 MAC 2010)

BAHASA MELAYU

ISNIN - 08 MAC 2010

MATAPELAJARAN: BAHASA MALAYSIA - PEMBETULAN
KELAS : 3M dan 3L
TARIKH: 8 Mac 2010
Tajuk : Penulisan Karangan ( Contoh Jawapan Gerak Gempur )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 4 isi dalam karangan yang diberikan
2. menulis sekurang-kurang 1 contoh karangan yang lengkap.
Fokus Utama :
Fokus Sampingan :
Aktiviti :
1. Perbincangan jenis kata ganda dan contoh kata ganda.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Tatabahasa Dewan dan Kertas Soalan Gerak Gempur Bahasa Malaysia Kertas 2.
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 08.03.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – KATA GANTI TEMPAT
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat menggunakan Kata Ganti Nama Tempat
2. menggunakan tatabahasa yang betul.
3. menggabungkan perkataan-perkataan yg diberi menggunakan kata ganti nama tempat yg betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama tempat yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

SELASA – 09 MAC 2010

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - PEMBETULAN
Tingkatan : 3L
Tarikh : 02.03.2010 (SELASA )
Tajuk : Tatabahasa ( Pembetulan Ujian Gerak Gempur No. 1- 40)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan jawapan yang sebenarnya untuk kertas objektif
2. membuat pembetulan dalam buku tatabahasa masing-masing
Fokus Utama :
Fokus Sampingan :
Aktiviti :
1. Perbincangan jenis kata ganda dan contoh kata ganda.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Kamus Dewan Tatabahasa Dewan Jilid 1dan II
Catatan : Analisis jawapan secara individu untuk JPN.
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - TATABAHASA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 09.03.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – KATA GANTI TEMPAT
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat menggunakan Kata Ganti Nama Tempat
2. menggunakan tatabahasa yang betul.
3. menggabungkan perkataan-perkataan yg diberi menggunakan kata ganti nama tempat yg betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat menggunakan kata ganti nama tempat yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.


RABU – JUMAAT

10 MAC – 12 MAC 2010

HARI SUKAN SEKOLAH

1 ulasan:

  1. rph yang baik tetapi masih ada ruang untuk dibaiki. terima kasih.

    BalasPadam