Khamis, 5 Mac 2015

MINGGU 10 (02/03/15 - 06/03/15)MINGGU KE 10
02 mac  - 06 mac 2015

ISNIN
02 MAC 2015
KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1250 - 1400 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk:  Kata Penegas
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  membuat/menulis ayat-ayat menggunakan  kata Penegas
2.  menggunakan tatabahasa yang betul.
3.  menggabungkan perkataan-perkataan yang diberi menggunakan kata penegas yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat menggunakan kata penegas yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Para pelajar dapat menulis ayat-ayat menggunakan kata Penegas

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk :  Tatabahasa  ( Kata Adjektif ) 
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya  9 jenis kata adjektif .
2. meulis sekurang-kurangnya 5 contoh kata adjektif yang dibincangkan
Fokus Utama :
Fokus Sampingan :
Aktiviti :
1. Perbincangan jenis kata ganda dan contoh kata ganda.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar :Buku Teks KBSM Tingkatan 3
Catatan :
Refleksi : Para pelajar dapat menulis ayat-ayat menggunakan kata Adjektif

SELASA
03 MAC 2015

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 32 orang
Masa: 1525 - 1635 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  Penulisan – Perbincangan
“Disiplin Pelajar di Sekolah adalah Tanggung jawab Guru”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting untuk menulis karangan perbincangan.
2. Menyatakan format dan laras bahasa yang betul untuk menulis karangan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Para pelajar dapat menulis karangan berbentuk perbahasan mengikut format yang betul dan tepat selaras dengan kehendak soalan PMR sebenar.

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk :  Tatabahasa  ( Kata Adjektif ) 
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya  9 jenis kata adjektif .
2. meulis sekurang-kurangnya 5 contoh kata adjektif yang dibincangkan
Fokus Utama :
Fokus Sampingan :
Aktiviti :
1. Perbincangan jenis kata ganda dan contoh kata ganda.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar :Buku Teks KBSM Tingkatan 3
Catatan :
Refleksi : Para pelajar dapat menulis ayat-ayat menggunakan kata Adjektif

RABU
04 MAC 2015

KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 32 orang
Masa: 1525 - 1635 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  Penulisan – Perbincangan
“Disiplin Pelajar di Sekolah adalah Tanggung jawab Guru”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting untuk menulis karangan perbincangan.
2. Menyatakan format dan laras bahasa yang betul untuk menulis karangan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Para pelajar dapat menulis karangan berbentuk perbahasan mengikut format yang betul dan tepat selaras dengan kehendak soalan PMR sebenar.

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1635 – 1745 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1250 - 1400 petang
Tempoh : 70 minit

KOMSAS
Tajuk :  Komsas  ( Plot Dan pengajaran Novel )         
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna plot
2.  menyatakan dua pengajaran dari novel dan contoh peristiwa yang berlaku.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan dan catatan nota
2. Soal jawab.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah :
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks Ekspedisi dan Hotspot PMR Sasbadi
Refleksi : Para pelajar dapat menyatakan  2 pengajaran yang terdapat dari Novel yang telah dibaca.

KHAMIS
05 MAC 2015

KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar:  32 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

KOMSAS
Tajuk:  Kajian teks
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  menceritakan semula isi kandungan teks istana menanti yang telah dibaca
2.  menyatakan dengan jelas, watak-watak yang terdapat dalam teks yang telah dibaca
Aktiviti :
1. Membuat sinopsis cerita - teks
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  PENULISAN : Surat Kiriman Tidak Rasmi
“Rakan anda dari luar negara ingin tahu tentang keunikan Royal Albert Hall di London”   
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan
2.  menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 33 – 35
Refleksi: Para pelajar dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul.

JUMAAT
06 MAC 2015

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1600 - 1710 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  PENULISAN : Surat Kiriman Tidak Rasmi
“Rakan anda dari luar negara ingin tahu tentang keunikan Royal Albert Hall di London”   
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan
2.  menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks m/s 33 – 35
Refleksi: Para pelajar dapat menulis surat rasmi mengikut format yang betul.


MINGGU 9 (23/02/15 - 27/02/15)MINGGU KE 9
23 februari  - 27 februari 2015

ISNIN
23 FEBRUARI 2015
KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1250 - 1400 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk:  Ayat Majmuk
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  membuat/menulis ayat-ayat majmuk
2.  menggunakan tatabahasa yang betul.
3.  menggabungkan perkataan-perkataan untuk menunjukkan ayat majmuk yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat majmuk yang tepat dan betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk:  Pembinaan ayat majmuk
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  membina ayat-ayat yang diarahkan oleh guru
2.  menggunakan  tatabahasa yang betul.
3.  menggabungkan perkataan-perkataan yang diberi untuk membina ayat yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat yang tepat dan betul mengikut tatabahasa dan laras bahasa yang betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

SELASA
24 FEBRUARI 2015

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 32 orang
Masa: 1525 - 1635 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  Penulisan – Perbahasan
‘Kemajuan Teknologi ICT ke arah pembangunan Negara dan Insan’
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting untuk menulis karangan perbahasan.
2. Menyatakan format dan laras bahasa yang betul untuk menulis karangan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Para pelajar dapat menulis karangan berbentuk perbahasan mengikut format yang betul dan tepat selaras dengan kehendak soalan PMR sebenar.

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

TATABAHASA
Tajuk:  Pembinaan ayat majmuk
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  membina ayat-ayat yang diarahkan oleh guru
2.  menggunakan tatabahasa yang betul.
3.  menggabungkan perkataan-perkataan yang diberi untuk membina ayat yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat yang tepat dan betul mengikut tatabahasa dan laras bahasa yang betul
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

RABU
25 FEBRUARI 2015

KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 32 orang
Masa: 1525 - 1635 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  Penulisan – Perbahasan
‘Kemajuan Teknologi ICT ke arah pembangunan Negara dan Insan’
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting untuk menulis karangan perbahasan.
2. Menyatakan format dan laras bahasa yang betul untuk menulis karangan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
Perbincangan tentang isi utama tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Para pelajar dapat menulis karangan berbentuk perbahasan mengikut format yang betul dan tepat selaras dengan kehendak soalan PMR sebenar.

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1635 – 1745 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1250 - 1400 petang
Tempoh : 70 minit

KOMSAS
Tajuk :  Komsas  ( Plot Dan pengajaran Novel )         
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna plot
2.  menyatakan dua pengajaran dari novel dan contoh peristiwa yang berlaku.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan dan catatan nota
2. Soal jawab.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah :
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks Ekspedisi dan Hotspot PMR Sasbadi
Refleksi : Para pelajar dapat menyatakan  2 pengajaran yang terdapat dari Novel yang telah dibaca.

KHAMIS
26 FEBRUARI 2015

KELAS 1B
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar:  32 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

KELAS 1F
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 30 orang
Masa: 1400 - 1510 petang
Tempoh : 70 minit

KOMSAS
Tajuk:  Kajian teks
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.  menceritakan semula isi kandungan teks istana menanti yang telah dibaca
2.  menyatakan dengan jelas, watak-watak yang terdapat dalam teks yang telah dibaca
Aktiviti :
1. Membuat sinopsis cerita - teks
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan  dan Tatabahasa Dewan
Refleksi:  Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

KELAS 3E
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 28 orang
Masa: 1710 - 1820 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  PENULISAN Bercorak Perbincangan Pro dan Kontra
Keselamatan Jalan Raya Tanggung jawab seluruh masyarakat Malaysia”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan
2.  menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 2.0
Fokus Sampingan : 2.3
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku rujukan Hotspot m/s 101
Catatan : Pelajar diminta menyalin contoh karangan dalam buku masing-masing sebagai rujukan. Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan

JUMAAT
27 FEBRUARI 2015

KELAS 3M
BAHASA MELAYU
Jumlah Pelajar: 25 orang
Masa: 1600 - 1710 petang
Tempoh : 70 minit

KARANGAN
Tajuk :  PENULISAN Bercorak Perbincangan Pro dan Kontra
Keselamatan Jalan Raya Tanggung jawab seluruh masyarakat Malaysia”
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sekurang-kurangnya 3 contoh isi karangan
2.  menulis karangan lengkap panjangnya kira-kira 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 2.0
Fokus Sampingan : 2.3
Aktiviti :
1. menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 isi karangan dan contoh
2. menghuraikan isi karangan dan contoh yang sesuai dengan karangan yang diberikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Teknik 5W + 1H
Bahan Bantu Mengajar : Buku rujukan Hotspot m/s 101
Catatan : Pelajar diminta menyalin contoh karangan dalam buku masing-masing sebagai rujukan. Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan


MINGGU 8 (16/02/15 - 20/02/15)MINGGU 8
16 FEBRUARI  hingga 20 FEBRUARI 2015

ISNIN – 16 FEBRUARI  2015

CUTI  GANTI


SELASA – 17  FEBRUARI  2015

CUTI  GANTI


RABU – 18 FEBRUARI  2015

CUTI  PERISTIWA


KHAMIS  – 19 FEBRUARI  2015

CUTI  TAHUN BARU CINA


JUMAAT  – 20 FEBRUARI  2015

CUTI  TAHUN BARU CINA