Ahad, 17 Januari 2010

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5

MINGGU PERTAMA (2010)

BAHASA MELAYU

Hari : Isnin
Tarikh : 4 Januari 2010
Kelas : 5K2

PENGAGIHAN BUKU TEKS

Kelas 4S5: Orientasi Pelajar Tingkatan 4

Hari : Selasa
Tarikh : 5 Januari 2010
Kelas : 4K7, 4S5

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 1
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Selasa
Tarikh : 5 Januari 2010
Kelas : 5K7

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS SATU
BENTUK SOALAN : SOALAN ESEI
JUMLAH MARKAH: 130%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.
Hari : Rabu
Tarikh : 6 Januari 2010
Kelas : 4K7

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 2
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Rabu
Tarikh : 6 Januari 2010
Kelas : 5K2

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Khamis
Tarikh : 7 Januari 2010
Kelas : 4S5

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 2
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Khamis
Tarikh : 7 Januari 2010
Kelas : 5K7 dan 5K2

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Jumaat
Tarikh : 8 Januari 2010
Kelas : 5K7

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Jumaat
Tarikh : 3 April 2009
Kelas : 4K7

Topik : BAHASA MELAYU SPM – KOMSAS
Aktiviti : PENGENALAN BIDANG KOMSAS – novel baru
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
Mengetahui tentang novel / antalogi teks sastera
Refleksi : Pelajar dapat memahami aspek komsas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar.

MINGGU KE 2 (11-15 januari 2010)

BAHASA MELAYU

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M dan 3N
Tarikh : 11.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan :
Refleksi : Pengajaran ditangguhkan kerana guru Tingkatan masuk ke kelas masing-masing kerana pengurusan kelas

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 11.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 1
Aktiviti :
1. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Para pelajar memahami bahawa terdapat dua kertas yang perlu dijawab semasa menghadapi PMR kelak

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : 12.01.2010 (SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan Tatabahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa dan contoh kata
2. Menyatakan jenis kata yang pernah pelajari di Tingkatan 2
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan 2 jenis kata nama .
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpesional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 12.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 1
Aktiviti :
1. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Para pelajar memahami bahawa terdapat dua kertas yang perlu dijawab semasa menghadapi PMR kelak

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 12.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Rampai bahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyenaraikan suku kata
2. Menyatakan sinonim
Aktiviti :
1. Mengisi tempat kosong
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 13.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1L
Tarikh : 13.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan – Impian Saya
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan yang bertajuk ‘Impian Saya’
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3N
Tarikh : 14.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 14.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan – Impian Saya
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan yang bertajuk ‘Impian Saya’
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 15.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Rampai bahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyenaraikan suku kata
2. Menyatakan sinonim
Aktiviti :
1. Mengisi tempat kosong
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 15.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan