Isnin, 25 Januari 2010

MINGGU 3 dan 4 (18-23/1/10 dan 25-29/1/10)

MINGGU KE 3 (18-23 Januari 2010)

BAHASA MALAYSIA

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M dan 3N
Tarikh : 18.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : TATABAHASA ( Makna Tatabahasa dan Jenis Kata )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa
2. Menyatakan 4 golongan kata yang terdapat dalam bahasa Malaysia
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan makna tatabahasa yang dipelajari
2. Menyatakan 4 golongan kata iaitu kata nama. Kerja , adjektif dan kata Tugas
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersonal
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 18.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kefahaman
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 4 bahagian utama dalam kertas 2 Bahasa Malaysia
2. menyatakan 3 isi utama untuk topik pertama.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format peperiksaan dan bentuk soalan
2. Nota tentang isi-isi yang berkaitan dengan soalan-soalan kefahaman yang akan diberikan dalam setiap petikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja Hotspot Sasbadi m/s 94-95
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan yang panjang
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : 19.01.2010 (SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Novel Ekspedisi ( Sinopsis dan Tema )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sinopsis novel Ekspedisi
2. Menyatakan tema novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan sinopsis dan tema dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Ekpedisi )
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 19.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Kefahaman / penulisan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 4 bahagian utama dalam kertas 2 Bahasa Malaysia
2. menyatakan 3 soalan utama untuk topik pertama.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format peperiksaan dan bentuk soalan
2. Nota tentang isi-isi yang berkaitan dengan soalan-soalan kefahaman yang akan diberikan dalam setiap petikan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku teks
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan yang panjang
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 19.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Novel Istana Menanti ( Sinopsis dan Tema )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sinopsis novel Istana Menanti
2. Menyatakan tema novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan sinopsis dan tema dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Istana Menanti )
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 20.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Novel Ekspedisi ( Sinopsis dan Tema )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan sinopsis novel Ekspedisi
2. Menyatakan tema novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan sinopsis dan tema dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Ekpedisi )
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 20.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan berformat – Ucapan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan berformat iaitu ucapan, mengikut format dan menggunakan tatabahasa yang betul
2. menyatakan dengan jelas, laras bahasa yang digunakan semasa menyampaikan sesuatu ucapan di dalam sesuatu majlis rasmi.
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : 21.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Karangan - BM kertas 2
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 4 bahagian utama dalam kertas 2 Bahasa Malaysia
2. menyatakan 3 isi utama untuk topik pertama.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format peperiksaan dan bentuk soalan
2. Nota tentang 10 topik yang berkatan dengan karangan yang akan dibuat.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja Hotspot Sasbadi m/s 94-95
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan yang panjang
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 21.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan berformat – Ucapan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan berformat iaitu ucapan, mengikut format dan menggunakan tatabahasa yang betul
2. menyatakan dengan jelas, laras bahasa yang digunakan semasa menyampaikan sesuatu ucapan di dalam sesuatu majlis rasmi.
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 22.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan berformat – Ucapan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan berformat iaitu ucapan, mengikut format dan menggunakan tatabahasa yang betul
2. menyatakan dengan jelas, laras bahasa yang digunakan semasa menyampaikan sesuatu ucapan di dalam sesuatu majlis rasmi.
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.
Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M
Tarikh : 22.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Karangan - BM kertas 2
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 4 bahagian utama dalam kertas 2 Bahasa Malaysia
2. menyatakan 3 isi utama untuk topik pertama.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format peperiksaan dan bentuk soalan
2. Nota tentang 10 topik yang berkatan dengan karangan yang akan dibuat.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Kerja Hotspot Sasbadi m/s 94-95
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan yang panjang
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan..

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : SABTU, 23.01.2010 (JADUAL HARI KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KEFAHAMAN (Pembacaan)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menjawab soalan kefahaman berdasarkan petikan yang diberikan menggunakan tatabahasa yang betul dan laras bahasa yang tepat mengikut format PMR.
2. menyatakan dengan jelas, isi-isi yang terdapat dalam petikan untuk menjawab soalan.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang soalan kefahaman yang diberikan berdasarkan petikan di lembaran kerja
2. Bersoaljawab tentang isi-isi yang terdapat di dalam petikan untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan.
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja petikan dan soalan kefahaman
Catatan : Pelajar diminta menulis jawaban di ruang kosong yang disediakan di dalam lembaran kerja
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : SABTU, 23.01.2010 (JADUAL HARI KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – (Ayat Majmuk)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung seperti ‘dan, atau, serta’ untuk menjadi ayat majmuk.
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat ringkas yang ada subjek dan prediket
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

MINGGU KE 4 (25-29 januari 2010)

BAHASA MELAYU

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M dan 3N
Tarikh : 25.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Karangan : Jenis Wawancara ‘Kenaikan Harga Minyak’
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 isi penting yang perlu ditulis.
2. Menulis karangan lengkap sekurang-kurangnya 180 patah perkataan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.4
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tajuk karangan.
2. Menulis isi penting di papan tulis dan menyatakan simpulan bahasa yang akan digunakan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Pelajar menulis karangan di dalam buku karangan masing-masing
Refleksi : Pengajaran dan pembelajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 25.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – (Ayat Majmuk)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung seperti ‘dan, atau, serta’ untuk menjadi ayat majmuk.
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat ringkas yang ada subjek dan prediket
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA - KOMSAS
Tingkatan : 3N
Tarikh : 26.01.2010 (SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Novel Ekpedisi : Tema, Persoalan dan Watak Utama
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Buku KOMSAS – buku novel dan tulisan
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA – (KOMSAS)
Tingkatan : 1B
Tarikh : 26.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Novel Istana Menanti ( Watak )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan watak-watak novel Istana Menanti seperti watak utama/sampingan
2. Menyatakan peranan watak yang terdapat dalam novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang watak dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Istana Menanti )
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 27.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Novel Ekpedisi : Tema, Persoalan dan Watak Utama
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1.Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan : Buku KOMSAS – buku novel dan tulisan
Refleksi : Pelajar memberikan kerjasama.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA – (KOMSAS)
Tingkatan : 1B
Tarikh : 27.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN – Perbincangan
- Bincangkan peranan media massa di zaman teknologi moden sekarang.
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting yang terdapat pada tajuk karanan yang diberikan
2. Menyatakan definisi tajuk dan penutup yang jelas.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Bersoaljawab tentang pro dan kontra tentang tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA – (KOMSAS)
Tingkatan : 1I
Tarikh : 27.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Novel Istana Menanti ( Watak )
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan watak-watak novel Istana Menanti seperti watak utama/sampingan
2. Menyatakan peranan watak yang terdapat dalam novel ini
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang watak dalam novel.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Komsas ( Istana Menanti )
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : 28.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN BERFORMAT - Syarahan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format, laras bahasa, protokol yang perlu ada di dalam setiap syarahan.
2. menyatakan 3 isi utama untuk tajuk syarahan yang diberikan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format karangan - syarahan
2. Mengarang format dan laras bahasa yang tepat untuk isi syarahan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan (karangan)
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 28.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN – Perbincangan
- Bincangkan peranan media massa di zaman teknologi moden sekarang.
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membincangkan 3 isi penting yang terdapat pada tajuk karanan yang diberikan
2. Menyatakan definisi tajuk dan penutup yang jelas.
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Bersoaljawab tentang pro dan kontra tentang tajuk karangan yang diberikan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan Penulisan
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.
seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 29.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: TATABAHASA – (Ayat Majmuk)
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. membuat/menulis ayat-ayat yang digabungkan menggunakan kata hubung seperti ‘dan, atau, serta’ untuk menjadi ayat majmuk.
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Menulis ayat-ayat ringkas yang ada subjek dan prediket
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M
Tarikh : 29.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : KARANGAN BERFORMAT - Syarahan
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan format, laras bahasa, protokol yang perlu ada di dalam setiap syarahan.
2. menyatakan 3 isi utama untuk tajuk syarahan yang diberikan
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Pembincangan tentang format karangan - syarahan
2. Mengarang format dan laras bahasa yang tepat untuk isi syarahan.
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpersional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Karangan
Catatan : Pelajar diminta menggunakan buku penulisan (karangan)
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Ahad, 17 Januari 2010

BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 DAN 5

MINGGU PERTAMA (2010)

BAHASA MELAYU

Hari : Isnin
Tarikh : 4 Januari 2010
Kelas : 5K2

PENGAGIHAN BUKU TEKS

Kelas 4S5: Orientasi Pelajar Tingkatan 4

Hari : Selasa
Tarikh : 5 Januari 2010
Kelas : 4K7, 4S5

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 1
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Selasa
Tarikh : 5 Januari 2010
Kelas : 5K7

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS SATU
BENTUK SOALAN : SOALAN ESEI
JUMLAH MARKAH: 130%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.
Hari : Rabu
Tarikh : 6 Januari 2010
Kelas : 4K7

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 2
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Rabu
Tarikh : 6 Januari 2010
Kelas : 5K2

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Khamis
Tarikh : 7 Januari 2010
Kelas : 4S5

Topik : BAHASA MELAYU SPM – Kertas 2
Aktiviti : PENGENALAN SUBJEK BAHASA MELAYU PERINGKAT SPM
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
- Menyatakan jenis soalan dan format sebenar kertas Bahasa Melayu peringkat SPM
Refleksi : Pelajar dapat memahami jenis soalan dan jumlah kertas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar

Hari : Khamis
Tarikh : 7 Januari 2010
Kelas : 5K7 dan 5K2

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Jumaat
Tarikh : 8 Januari 2010
Kelas : 5K7

AKTIVITI : PEMBETULAN KERTAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
SUBJEK : BM KERTAS DUA
BENTUK SOALAN : SOALAN SUBJEKTIF
JUMLAH MARKAH: 110%
OBJEKTIF: Selepas membuat pembetulan para pelajar dapat membetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan semasa menjawab soalan peperiksaan yang lepas.
KELEMAHAN PELAJAR: Menjawab TIDAK MENEPATI kehendak soalan.
REFLEKSI: Pelajar tahu kesilapan yang dilakukan.

Hari : Jumaat
Tarikh : 3 April 2009
Kelas : 4K7

Topik : BAHASA MELAYU SPM – KOMSAS
Aktiviti : PENGENALAN BIDANG KOMSAS – novel baru
Objektif: Pada akhir pelajaran, para pelajar dapat:
Mengetahui tentang novel / antalogi teks sastera
Refleksi : Pelajar dapat memahami aspek komsas yang perlu dijawab mengikut format SPM sebenar.

MINGGU KE 2 (11-15 januari 2010)

BAHASA MELAYU

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3M dan 3N
Tarikh : 11.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan :
Refleksi : Pengajaran ditangguhkan kerana guru Tingkatan masuk ke kelas masing-masing kerana pengurusan kelas

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 11.01.2010 ( ISNIN )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 1
Aktiviti :
1. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Para pelajar memahami bahawa terdapat dua kertas yang perlu dijawab semasa menghadapi PMR kelak

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 3N
Tarikh : 12.01.2010 (SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan Tatabahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan makna tatabahasa dan contoh kata
2. Menyatakan jenis kata yang pernah pelajari di Tingkatan 2
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan 2 jenis kata nama .
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : Interpesional
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 12.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 1
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 1
Aktiviti :
1. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Para pelajar memahami bahawa terdapat dua kertas yang perlu dijawab semasa menghadapi PMR kelak

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1B
Tarikh : 12.01.2010 ( SELASA )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Rampai bahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyenaraikan suku kata
2. Menyatakan sinonim
Aktiviti :
1. Mengisi tempat kosong
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 13.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1L
Tarikh : 13.01.2010 ( RABU )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan – Impian Saya
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan yang bertajuk ‘Impian Saya’
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3N
Tarikh : 14.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 14.01.2010 ( KHAMIS )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Karangan – Impian Saya
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. mengarang sebuah karangan yang bertajuk ‘Impian Saya’
2. menggunakan tatabahasa yang betul
Aktiviti :
1. Membuat karangan bertulis / penulisan
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.

Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA
Tingkatan : 1I
Tarikh : 15.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk: Rampai bahasa
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyenaraikan suku kata
2. Menyatakan sinonim
Aktiviti :
1. Mengisi tempat kosong
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, Kamus Dewan dan Tatabahasa Dewan
Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran seperti yang telah dirancang.


Matapelajaran : BAHASA MALAYSIA ( KOMSAS )
Tingkatan : 3M
Tarikh : 15.01.2010 ( JUMAAT )
Tempoh : 70 minit
Tajuk : Pengenalan kepada Tajuk yang dipelajari di Tingkatan 3 ( KOMSAS )
ANAK BUMI TERCINTA DAN EKSPEDISI
Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat :
1. menyatakan 3 buah buku yang diperlukan
2. Menyatakan tema yang akan dipelajari di Tingkatan 3
Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama : 1.1
Fokus Sampingan : 1.2
Aktiviti :
1. Perbincangan tentang tema yang dipelajari
2. Menyatakan bahan yang diperlukan untuk mempelajari bahasa Malaysia
Penyerapan dan penerapan :
Ilmu : Pendidikan Moral
Kemahiran Bernilai Tambah : I
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks ABT DAN EKSPEDISI
Catatan :
Refleksi : Pengajaran seperti yang dirancangkan.